LA MAGIE DE LA
MINÉRALISATION

Prenez une pierre dans la rivière, elle est humide à
l’extérieur et seche à l’intérieur.
Pourquoi?

ProtecD renforce et hydrofuge les supports minéraux,
assure une protection à vie
. Contre l’humidité et le gel
. Contre la salissure
Et plus encore…..

DIE MAGIE DER
MINeRALISIERUNG

Nehmen Sie einen Stein aus dem Fluss,
er ist außen nass und innen trocken.
Warum?

ProtecD stärkt den mineralischen Untergrund und bietet
dauerhaft und für immer währenden Schutz
. GEGEN FEUCHTIGKEIT und FROST
. GEGEN eindringenden SCHMUTZ
und mehr…..

MİNERALLEŞTİRMENİN
BÜYÜSÜ

Nehirden elinize bir taş alın.
Dışı ıslak olmasına rağmen içi kurudur.
Neden??

ProtecD mineral alt tabakayı güçlendirir ve
NEME VE DONA KARŞI
. NÜFUZ EDEN KİRLERE KARŞI
ve çok daha fazlasına karşı
hayat boyu koruma sağlar.

THE MAGIC oF
MINERALIZING

Take a stone from the river.
It is wet on the outside and dry inside.
Why?

ProtecD strengthens the mineral substrate and provides
a protection for life
. AGAINST MOISTURE and FROST
. AGAINST invading DIRT
and more…..

LA MAGIA DELLA MINERALIZZAZIONE

Prendi una pietra dal fiume, è bagnato
all’esterno e asciutto all’interno.
Perché?

ProtecD rinforza e idrorepellenti substrati minerali,
fornisce una protezione a vita.
. Contro l’umidità e il gelo.
. Contro lo sporco
e altro ancora…..

Mineralleştirme ne demektir?

Yapılan tek bir işlemle, ProtecD alt tabakaya nüfuz ederek, kalıcı bir şekilde
minerallere bağlanır.

Nesneleriniz, yüzeylerine nüfuz edebilecek, her türlü sıvı, nem, don, kir, mantar ve yosun gibi zararlı bütün etkilere karşı çok uzun süre korunur.

İşlem uygulanan yüzeyler aside karşı dirençli hale gelir, fakat nefes almayı sürdürür.
Aşınmalar yavaşlar ve boya gibi uygulamalar 2 – 3 kat daha uzun süre yüzeyde kalır.

TÜM İÇ, DIŞ MEKANLARDAKİ, YATAY VE DİKEY ZEMİNLER İÇİNDİR

İNŞAAT SEKTÖRÜ VE MİMARLAR

Tarihi binalar ve kazılar

Kentler ve belediyeler

Evinizin etrafında